Tính năng chuyên biệt của phiên bản monday sales CRM Enterprise

Quản lý hoạt động bán hàng

Tính năng Quản lý hoạt động bán hàng trong monday sales CRM Enterprise cho phép doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuyên dụng, theo dõi và quản lý hiệu quả các hoạt động bán hàng. Với 2 bảng chính là Sales Teams and Attainment và Headcount planning, doanh nghiệp có thể theo dõi các cơ hội, đặt mục tiêu và quản lý tiến độ một cách rõ ràng. Ngoài ra, bạn cũng có đủ tài nguyên và công cụ để tăng số lượng giao dịch thành công.

Quản lý hoạt động bán hàng toàn diện từ A đến Z

Bảng Sales Teams & Attainment

Bảng Sales team & Attainment được tổ chức theo nhóm và phân theo từng đội ngũ bán hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh cách tổ chức sao cho phù hợp với cách làm việc của mình. Mỗi thẻ trên bảng đại diện cho một nhân viên bán hàng, còn các cột hiển thị tất cả chi tiết về các cơ hội bán hàng.
Deals
Chế độ xem cho Nhà quản lý
Các nhà quản lý có thể theo dõi tổng quan các chỉ số, mục tiêu và tiến độ của các thành viên nhóm thông qua "Quyền xem dành cho Quản lý". Giao diện bảng này được thiết kế để cung cấp cho quản lý cái nhìn toàn diện về mục tiêu hàng tháng, hàng quý và hàng năm của từng thành viên. Các cột được sắp xếp để hiển thị chi tiết vai trò của từng thành viên, tiếp theo là tổng mục tiêu hàng năm của họ và phân bổ theo tháng, quý.
image (8)

Theo dõi mục tiêu nhóm và cá nhân

Chế độ xem "Mục tiêu theo quý" cho phép doanh nghiệp nhìn nhận rõ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách chỉ tập trung vào mục tiêu bán hàng, thành tích thực tế và tỷ lệ phần trăm đạt được mục tiêu cho mỗi quý.
image (10)
Trực quan hóa tiến trình và kết quả
Chế độ xem Dashboard là công cụ đắc lực giúp bạn biến những con số trừu tượng thành biểu đồ trực quan, từ đó dễ dàng hình dung tiến độ công việc và theo dõi các chỉ số quan trọng. 
Đã có 4 tiện ích biểu đồ được cấu hình sẵn trong bảng Sales Team and Attainment, nhưng bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều tiện ích tùy chỉnh khác để theo dõi:
  • Hiệu suất bán hàng tổng thể trong thời gian thực
  • So sánh trực tiếp hiệu suất trên nhiều số liệu bán hàng hoặc KPI
Từ đó đối chiếu trực quan doanh thu thực tế so với dự báo.
image (11)

Bảng Headcount Planning

Bảng Headcount Planning cho phép doanh nghiệp quản lý và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý cho từng dự án, công việc và khách hàng. Nhờ đó, nhà quản lý có thể:
  • Theo dõi trực quan: Lịch trình công việc, tiến độ thực hiện, trạng thái hiện tại và nguồn lực đang được phân bổ cho từng nhóm khách hàng khác nhau
  • Lên kế hoạch tuyển dụng: Hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi và quản lý quá trình tuyển dụng, onboarding nhân viên, đảm bảo có đủ nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động và đạt được mục tiêu đề ra đúng hạn.
 
image (9)
Làm việc hiệu quả hơn với hệ thống CRM toàn diện, linh hoạt và tự động hoá
Liên hệ với chúng tôi để được lắng nghe câu chuyệnchia sẻ giải pháp phù hợp!